Όλες ΤΡΑΚΤΕΡ

Τρακτερ ή γεωργικός ελκυστήρας ονομάζεται το όχημα με μεγάλη δύναμη, ώστε να μπορεί να μετακινεί γεωργικά και άλλα μηχανήματα. Εχει όμως επικρατήσει σε διεθνή κλίμακα, για να λέγονται τρακτερ τα μηχανήματα που προσφέρουν τεράστιες υπηρεσίες στην καλλιέργεια της γης. Κυρίως χρησιμοποιείται για την έλξη διαφόρων γεωργικών μηχανημάτων όπως άροτρα, φρέζες, καλλιεργητές, κ.α. καθώς και για συντήρηση αθλητικών χώρων και πάρκων . Αυτή τη δουλειά παλιότερα την έκαναν τα ζώα, οι ανάγκες όμως αυξήθηκαν και η πρόοδος της τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα να καλυφθούν αυτές με πολύ καλύτερο τρόπο.

Παλιά κινούνταν με ατμό ή βενζίνη, ενώ με την εφεύρεση του κύκλου του diesel επικράτησε ως καύσιμο το πετρέλαιο . Υπάρχουν τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα τα οποία χρησιμοποιούνται για βαθιά άροση και για τη μετακίνηση σε ανώμαλα εδάφη.Στην Ελλάδα τα πρώτα τρακτέρ υπήρξαν το 1924.

ΤΡΑΚΤΕΡ Προϊόντα