Όλες ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Ο κινητήρας είναι σύστημα μηχανημάτων που έχει την ικανότητα να μετατρέπει την κάθε μορφή ενέργειας που του προσφέρεται σε κινητική ενέργεια. Είναι, δηλ., μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να βάλει σε κίνηση ένα άλλο μηχανικό συγκρότημα.

Το όνομα κινητήρας ή αλλιώς κινητήρια μηχανή χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια και για τα ζώα ή τους ανθρώπους, όταν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή κινητικής ενέργειας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τις ζωικές κινητήριες μηχανές. Αυτό όμως αποτελεί μια πολύ ευρεία επέκταση της έννοιας του κινητήρα.

Συνήθως ονομάζουμε έτσι τα μηχανικά συγκροτήματα και διακρίνουμε τους κινητήρες, ανάλογα με το είδος της ενέργειας, που μετατρέπουν σε κινητική ενέργεια ,  σε:

  • Ηλεκτροκινητήρες ή ηλεκτρικούς κινητήρες
  • Κινητήρες εσωτερικής καύσης.  Σε αυτήν την κατηγορία κινητήρων ανήκουν αυτοί που χρησιμοποιούν σαν κινητήρια δύναμη τη δύναμη που αναπτύσσεται από την ανάφλεξή του και έκρηξη του πετρελαίου ή των παραγώγων του.
  • Αερομηχανές ή γκαζομηχανές
  • Υδραυλικοί κινητήρες.
  • Ατμομηχανές
  • Αιολικοί κινητήρες ή ανεμοκινητήρες.
  • Κινητήρες πυρηνικής ενέργειας.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Υποκατηγορίες