Όλες ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ

ΑΓΡΟΣ

Για να εφαρμοστεί μια σωστή ανώτερη και σύμφωνη με την
τεχνολογική εξέλιξη γεωργική πολιτική, θα πρέπει και οι αγρότες να
έχουν τον αντίστοιχο επιστημονικό εξοπλισμό.

Μηχανήματα κύριας κατεργασία του εδάφους
Υνάροτρα Δισκάροτρα Πολύδισκα Αυλακωτήρες Περιστροφικά άροτρα (Φρέζες)

Μηχανήματα δευτερεύουσας κατεργασία του εδάφους
Καλλιεργητές Σβάρνες Δισκοσβάρνες Κύλινδροι Κύλινδροι με λεία επιφάνεια  Αυλακωτοί Κύλινδροι Οδοντωτοί Κύλινδροι

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Σπαρτικές Λιπασματοδιανομείς Ψεκαστήρες

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ Υποκατηγορίες